REHBERLİK

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. -Erich Fromm

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin sistem içinde aktif rol almasını ve gelişmeleri birlikte takip etmesini hedeflemektedir. Yaklaşım ve içerik olarak günümüz şartlarını ön planda tutan ve öğrencilerin akademik başarısının yanında duygusal, düşünsel ve davranışsal süreçlerini de önemseyen çalışmalar benimsenmiştir.

HER ÖĞRENCİ BİR YILDIZDIR!

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında her öğrenci özeldir ve bireysel değerlendirmeye alınır. Bu nedenle belirli bir program dahilinde her öğrenciyi tanımak amaçlı yıl içinde bire bir görüşmeler ve çeşitli envanter çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların ışığında öğrenciler rehberlik hizmetleri kapsamında kendi özellikleri ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak bilgilendirilir ve yönlendirilir.

5 YILDIZLI VELİ

Kurumumuzda veli işbirliğine son derece önem verilmektedir. Velilerle işbirliği yaparak öğrenci gelişimini her alanda üst düzeyde tutmak ana hedeflerdendir. Bu amaçla, yıl içinde veli bilgilendirme toplantıları ve bireysel veli görüşmeleri yapılır. Bu görüşmeler, velilerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını ve öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilir.

Yıl İçinde Yapılan Rehberlik Çalışmaları:
• Motivasyon Çalışmaları
• Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları
• Bilgilendirici Seminer ve Sunum Çalışmaları
• Kariyer Planlama ve Yönlendirme Çalışmaları
• Veli Bilgilendirme Toplantıları/Görüşmeler
• Tercih Dönemi Danışmanlığı

MENTÖR ÖĞRETMEN SİSTEMİ

Mentör (Koç) Öğretmen, öğrencilerin hedefe ulaşmalarında onlara yol gösteren ve yardımcı olan kişidir. 5 Yıldız Kurs Merkezlerinde her öğrenciye bir mentör öğretmen danışmanlık yapmaktadır. Mentör öğretmenlik sistemiyle her öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalıklarının artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi ve okul-ev arasında etkileşim ve işbirliğinin sağlanması hedeflenir.

Mentör Öğretmen Öğrenci İle;
• Bireysel görüşmeler yapar.
• Deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir.
• Hedef belirleme çalışmaları yapar.
• Bireysel çalışma programı hazırlar.
• Öğrencinin psikolojik ihtiyaçlarına göre yönlendirmelerde bulunur.
• Düzenli veli görüşmeleri yapar.
• Öğrencinin psikolojik ve akademik sürecini devamlı takip eder.

‘’Doğru Yönü Yıldızlar Gösterir’’

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINI KAÇIRMAYIN