Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrenme sürecinin takibi oldukça önemlidir ve bu nedenle ölçme değerlendirme çalışmaları son derece titizlikle yürütülür.

Her öğrencinin kendine özel bir öğrenme süreci vardır ve ölçme değerlendirme uygulamaları da öğrencinin bu süreçte geçmişteki ve bugünkü akademik durumunu karşılaştırma ve analiz etme imkanı sağlar.

Ölçme değerlendirme uygulamalarındaki asıl amaç sadece akademik başarı düzeyini ölçmek değil; eldeki verilere göre gelecekte neler yapılması gerektiğini tespit edip öğrenciye özel akademik planlama yapılmasını sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda 5 Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak farklı sınav türleri oluşturulmuştur.

Seviye Belirleme Sınavı

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin bilgi düzeyini ölçüp onları başarı seviyelerine göre uygun sınıflara yerleştiren sınavlardır.

Konu Tarama Sınavları

Eğitim-öğretim dönemi boyunca belirli periyotlarla öğrencilerin gördükleri konularla ilgili bilgi ve beceri düzeylerini ölçen, bunun sonucunda da öğrencilerin eksik konularının belirlendiği sınavlardır.

Deneme Sınavları

Öğrencilerin sınav psikolojisini daha iyi anlaması ve sınav mantığıyla deneyim kazanma amacıyla oluşturulmuş bütün konuları içeren sınavlardır.

Türkiye Geneli Deneme Sınavları

5 Yıldız Eğitim Kurumları ve Hız Yayınlarının iş birliğiyle hazırlanan, ülke çapında yüz binlerce öğrencinin katıldığı genel deneme sınavlarıdır.

Ek Çalışmalar

Yazılıya hazırlık dersleri

Ortaokul ve lise öğrencilerinin okul derslerindeki başarısının artırılmasına yönelik olarak yazılılardan önce yapılan ek çalışmalardır.

Ek deneme sınavları

Öğrencilerin sınav çözme alışkanlığı kazanması, farklı kaynaklardaki soruları çözerek sınava daha bütüncül bir yaklaşımla hazırlanması için rehberlik servisi tarafından organize edilen çalışmalardır.

Tekrar dersleri

Rehberlik servisi tarafından yapılan ölçme-değerlendirme sonucunda öğrencinin eksik olduğu konulara yönelik olarak hazırlanır.

Soru çözüm günleri

Öğrencilerin, derste öğrendiklerini sorularla pekiştirmesi için hafta içi her gün düzenli olarak öğretmen ve öğrenciyi bir araya getiren ek çalışmalardır.

Bire bir etütler

Öğrenci odaklı yaklaşımından yola çıkarak rehberlik servisi tarafından öğrencinin konuları daha iyi anlaması ve özümsemesine yönelik olarak yapılan ve öğrenci-öğretmen etkileşimini artıran çalışmalardır.

Sınav Stres Yönetimi

Ögrencilerin YKS ve LGS’ye hazırlık sürecinde sınav psikolojisini daha iyi anlamaları, 2-3 saat boyunca oturma alışkanlığı kazanarak ders çalısmaları ve bundan daha iyi verim alabilmeleri için ögretmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalısmalardır.

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINI KAÇIRMAYIN