AYDINLATMA METNİ ve RIZA TALEBİ

Türkiye’de kurulu SpeedUp Yayımcılık Basım Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Finansal Veri

 

Yıllık ve aylık kurs ücret kayıtları ve bunlara ek alınan ödemeler,faturalandırmalar
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar,deneme sınav sonuçları,kişisel ders programları,başarı sıralamaları,rehberlik hizmeti
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
Çalışan Performans ve Kariyer

Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri
Aile ve Yakını Verisi

 

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası
Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,
İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon
Diğer

 

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, 11.kat giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

5 Yıldız Kurs Merkezleri veya 5 Yıldız Kurs Merkezleri adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi; Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplayabilecek ve işleyebilecektir. Aşağıdaki yöntemler tahdidi olarak sayılmamıştır.

5 Yıldız Kurs Merkezleri’ne ön kayıt ve/veya kesin kayıt anında gerek elektronik ortamda, gerekse fiziki ortamda doldurulan üyelik/başvuru formları;

5 Yıldız Kurs Merkezleri internet sitesinde veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, 5 Yıldız Kurs Merkezleri ile iletişime geçmek üzere doldurulan iletişim formları;

5 Yıldız Kurs Merkezleri ve 5 Yıldız Kurs Merkezleri ile organik anlamda ilişkili tüm kuruluşlarla imzalanan muhtelif sözleşmeler ile 5 Yıldız Kurs Merkezleri’ne gönderilen elektronik postalar, faks ve mektup, sair yazılar;

5 Yıldız Kurs Merkezleri adına veri işleyen veya 5 Yıldız Kurs Merkezleri bu konuda profesyonel destek veren üçüncü kişiler;

5 Yıldız Kurs Merkezleri çalışanları, öğrenci ve velilerle iletişim kuran çeşitli kurum içi ve dışı birimler;

Kayıt sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, sair yazılı içerik;

Gerek okul binası içinde gerekse okul binası dışında yer alan güvenlik kameraları,

Ziyaretçi defterleri vasıtasıyla tutulan kayıtlar

5 Yıldız Kurs Merkezleri nezdinde tutulan diğer kayıtlar,

Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanmasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek amacı başta olmak üzere,

 

Kimlik doğrulaması yapmak ve öğrenci kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek;

 

Kayıt sürecinin başlaması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplaması gereken dokümanlara ilişkin dosyaların düzenlenmesi

 

Hizmet sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek;

 

Öğrencilerimize müfredat dâhilinde eğitim ve öğretim hizmeti verebilmek;

 

Öğrencinin, kişisel, fiziksel, psikolojik ve akademik olarak gelişim sürecini takip edilmek, değerlendirilmek, raporlamak ve bu kapsamda verilmesi gereken hizmetler yerine getirmek;

 

Öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması için gerekli işlemleri yapmak ve süreci takip etmek;

 

Veli toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak;

 

Öğretmenlerin hazırlayacağı ders programlarını, ders içeriklerini ve eğitim materyallerini (uygulama, e-kitap, e-ödev ve benzeri uygulama ve materyaller) oluşturmak;

 

Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ile mali durumlarına göre taleplerini değerlendirmek;

 

Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşmak, video ve fotoğraf kayıtlarını kullanmak;

 

Her türlü gezi, kültürel faaliyet, turnuva ve yarışmalara ilişkin süreçlerin organize etmek ve bu faaliyetlere katılmak isteyen öğrencilere ilişkin izin süreçlerini, talep ve onay ile her türlü izin konularını yürütmek;

 

Uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek;

 

5 Yıldız Kurs Merkezleri tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

 

Sporcu öğrencilerin lisans işlemlerine ilişkin gerekli başvuruları yapmak;

 

Öğrenci yıllıkları için içerik sağlamak;

 

5 Yıldız Kurs Merkezleri’nin bilgisayar sistemlerini, programlarını ve/veya veri tabanını; öğrencilerin, öğretmenlerin ve kurumumuzun, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin temini için doğru ve güvenli şekilde işletmek;

 

Yukarıdaki amaç doğrultusunda 5 Yıldız Kurs Merkezleri öğrencilerinin, öğretmenlerinin, velilerin kurumumuzun, 5 Yıldız Kurs Merkezleri personelinin kullandığı bilgisayar programlarını, uygulamaları, mobil uygulamaları, web sitesini güncellemek, çalıştırmak ve anılan kişilerin bu programları sorunsuz kullanımını temin etmek;

 

Okul içinde öğrenci sağlığının korunması sağlamak ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütebilmek;

 

Servis hizmetlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde işlemesini ve devamlılığı sağlamak;

 

Ödemelerle ile ilgili planlama yapmak ve ödemeleri takip etmek;

 

E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek;

 

5 Yıldız Kurs Merkezleri’nin taraf olduğu sözleşmelerin gereğini yerine getirmek;

İstihbarat, bilgi araştırmaları yapmak, planlama, istatistik, öğrencilere daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve bu faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürebilmek;

Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak;

 

5 Yıldız Kurs Merkezleri’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temin etmek ve denetlemek;
amacıyla işlenmektedir.

.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

5 Yıldız Kurs Merkezleri tarafından toplanan kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun şekilde, hizmetin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde verilebilmesi, mevzuat kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri ve diğer yetkili kamu kuruluşları ve özel kurumlarla ve 5 Yıldız Kurs Merkezi’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere, servis firmalarına, 5 Yıldız Kurs Merkezi’nin diğer tedarikçilerine, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarına, denetçilerine, 5 Yıldız Kurs Merkezi ile organik bağı bulunan tüm ilişkili kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Yine 5 Yıldız Kurs Merkezi tarafından toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

5 Yıldız Kurs Merkezi, kişisel verileri sadece; veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle, 5 Yıldız Kurs Merkezi’nin faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, öğrencilere ve velilere sunulan hizmet, fırsat ve olanaklar kapsamında eğitim kalitesinin artırılması amaçlarıyla; çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşabilecektir. Yine 5 Yıldız Kurs Merkezi tarafından toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu yurtdışında bulunan diğer kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek;

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek;

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek ve bilgi talep etmek;

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek ve öğrenmek,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini ve yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek;

Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek;

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek;

Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda, oluşan zararının giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklara ilişkin taleplerini, kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup, imzalayarak kurumumuz yetkililerine bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla kurumumuzun, merkez adresine gönderebilirler.

Başvuru ve talepler, veri sahibince bizzat veya noterden hususi vekâletname verilerek, yetkilendirilmiş vekili aracılığıyla iletilebilir. 5 Yıldız Kurs Merkezi, talebin içerik ve niteliğine göre başvuru konusunu en geç 30 (Otuz) gün içinde değerlendirip, sonuca bağlayacaktır.

 

FİRMA

SpeedUp Yayımcılık Basım Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

ÖĞRENCİ VELİSİ

KVK Çalışan Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu metin kapsamında kişisel verilerimin saklanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına onay veriyorum.

……/……./……….

 

İsim Soyisim:

İmza: