YENİ NESİL DERSHANECİLİK

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilerek oluşturulmuş güçlü bir akademik program bulunmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla bireysel farklılıklara göre sürekli olarak müfredatında uyarlamalar yaptığı bu güçlü akademik program sayesinde öğrenciler, kapsamlı bir şekilde hem üniversite sınavlarına hazırlanmakta hem de okul derslerinde başarıya daha fazla odaklanmaktadır.

AÇILIŞA ÖZEL %15 İNDİRİM

PROGRAMLARIMIZ

11. SINIF

11. Sınıf programımızın temel amacı öğrencilerimizin okul derslerinde başarıyı yakalaması ve üniversiteye hazırlık noktasında istenen noktaya gelmesidir. Programımızı da bu amaç doğrultusunda organize ettik.

12. SINIF

TYT ve AYT konularının en temelden birbirini tamamlayacak şekilde anlatıldığı 12. sınıf programımızda öğrencilerimizi kendileri için hazırlanan yoğun çalışma programlarıyla hayallerindeki üniversiteye hazırlıyoruz.

MEZUN

TYT ve AYT konularının en temelden birbirini tamamlayacak şekilde anlatıldığı Mezun programımızda öğrencilerimizi kendileri için hazırlanan yoğun çalışma programlarıyla hayallerindeki üniversiteye hazırlıyoruz.

STÜDYO 5 YILDIZ

"Dijital tabanlı öğrenme"

Dijital tabanlı öğrenmenin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde, öğrencilerimiz Stüdyo 5 Yıldız sayesinde kurum bünyesinde gördükleri her türlü ders, ek ders, bire bir, etüt ve sınavlara gerektiği takdirde online ortamda da ulaşma imkanına sahip olacaklardır.

SINAVLAR VE EK ÇALIŞMALAR

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak farklı sınav türleri ve ek çalışmalar oluşturulmuştur.

Düzey Belirleme Sınavı

Eğitim-öğretim dönemi, başlamadan tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin bilgi düzeyini ölçüp onları başarı seviyelerine göre uygun sınıflara yerleştiren sınavlardır.

Konu Tarama Sınavları

Eğitim-öğretim dönemi boyunca belirli periyotlarla öğrencilerin gördükleri konularla ilgili bilgi ve beceri düzeylerini ölçen, bunun sonucunda da öğrencilerin eksik konularının belirlendiği sınavlardır.

Türkiye Geneli Deneme Sınavları

5 Yıldız Eğitim Kurumları ve Hız Yayınlarının iş birliğiyle hazırlanan, ülke çapında yüz binlerce öğrencinin katıldığı genel deneme sınavlarıdır.

Deneme Sınavları

Öğrencilerin sınav psikolojisini daha iyi anlaması ve sınav mantığıyla deneyim kazanma amacıyla oluşturulmuş bütün konuları içeren sınavlardır.

Ek Çalışmalar

Yazılıya hazırlık dersleri

11 ve 12. sınıfların okul derslerindeki başarısının artırılmasına yönelik olarak yazılılardan önce yapılan ek çalışmalardır.

Ek deneme sınavları

Öğrencilerin sınav çözme alışkanlığı kazanması, farklı kaynaklardaki soruları çözerek sınava daha bütüncül bir yaklaşımla hazırlanması için rehberlik servisi tarafından organize edilen çalışmalardır.

Tekrar dersleri

Rehberlik servisi tarafından yapılan ölçme-değerlendirme sonucunda öğrencinin eksik olduğu konulara yönelik olarak hazırlanır.

Soru çözüm günleri

Öğrencilerin, derste öğrendiklerini sorularla pekiştirmesi için hafta içi her gün düzenli olarak öğretmen ve öğrenciyi bir araya getiren ek çalışmalardır.

Bire bir etütler

Öğrenci odaklı yaklaşımından yola çıkarak rehberlik servisi tarafından öğrencinin konuları daha iyi anlaması ve özümsemesine yönelik olarak yapılan ve öğrenci-öğretmen etkileşimini artıran çalışmalardır.

Kafes çalışması

Öğrencilerin üniversite hazırlık sürecinde sınav psikolojini daha iyi anlamaları, 2-3 saat boyunca oturma alışkanlığı kazanarak ders çalışmaları ve bundan daha iyi verim alabilmeleri için öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalardır.

AÇILIŞA ÖZEL %15 İNDİRİM

SINIFLAR

Öğrencilerin her türlü ihtiyacı göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş 8 kişilik (Pandeminin devam etmesi durumunda sosyal mesafe göz önünde bulundurularak sınıf mevcutları 5’e düşürülecektir.) sınıflarda eğitim-öğretim yapılmaktadır.

KÜTÜPHANE

Öğrencilerin rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak için kütüphanemiz her gün 21.00’e kadar hizmet vermektedir.

REHBERLİK

Öğrencilerin problemlerini çözebilmek için en doğru kararları alabilmesini sağlayacak yeterliliği kazanmasını sağlamak, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek tercihinde bulunmasına yardımcı olmak, hayata karşı olumlu bir tutum geliştirmesini sağlamak, verimli ders çalışmasına katkı sağlayabilecek teknikleri öğretmek, boş zamanlarını daha aktif bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olmak, başarısını etkileyen etmenleri azaltması veya ortadan kaldırabilmesi için öğrenciye destek olmak, sınav kaygısını azaltmak ve daha birçok konuda öğrenciye yardımcı olmak 5 Yıldız Eğitim Kurumlarının rehberlik hizmetlerinin çerçevesini oluşturmaktadır.

AÇILIŞA ÖZEL %15 İNDİRİM